ĐỊNH VỊ BÁCH KHOA trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!                                                                                                                                                            MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN - MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI !
/Images/photo/FileUpload/Logo-dinh-vi-bach-khoa.png

Tổng đài CSKH: 1900 5555 13

Hotline: 0916.623.496 | 0931.588.096

Hải Phòng hỗ trợ kinh phí lắp hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân

By: Administrator | 21-01-2021

Tại kỳ họp thứ 16, khóa XV, ngày 22/12/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ra Quyết định số 13/2020/NQ-HĐND, Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng.

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đăng ký tại thành phố Hải Phòng (gọi tắt là chủ tàu cá)

b) Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt và vận hành hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân tại thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ

1. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Việc hỗ trợ đảm bảo công khai và đúng quy định;

b) Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần đối với hệ thống giám sát tàu cá đã được lắp đặt.

2. Chỉ thực hiện hỗ trợ cho các tàu cá đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

b) Thiết bị hệ thống giám sát tàu cá khi lắp đặt là thiết bị mới 100%; đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều kiện và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; được lắp đặt trước ngày 01 tháng 4 năm 2021.

HAI-PHONG-HO-TRO-KINH-PHI-TAU-CA.png

Hải Phòng hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá

Điều 3: Hỗ trợ sau đầu tư kinh phí mua, lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá

1.  Hỗ trợ sau đầu tư cho chủ tàu cá 50% kinh phí mua, lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá; mức hỗ trợ không quá 12 triệu đồng/tàu.

2. Quy mô thực hiện hỗ trợ: Không quá 426 tàu.

3. Những trường hợp chủ tàu cá phải hoàn trả 100% kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ mua, lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá:

a) Bán, cầm cố, cho thuê, cho mượn, sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng hệ thống giám sát tàu cá theo quy định;

b) Chuyển nhượng quyền sở hữu tàu cá cho chủ mới ngoài phạm vi thành phố Hải Phòng.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tàu cá gồm có:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu)

b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao có chứng thực)

c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản sao có chứng thực)

d) Giấy phép khai thác thủy sản (bản sao có chứng thực)

đ) Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với hệ thống giám sát tàu cá (bản sao có chứng thực)

e) Hóa đơn giá trị gia tăng mua hệ thống giám sát tàu cá (bản chính)

g) Phiếu khai báo thông tin lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá theo mẫu 01.KT của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ (bản chính)

Quyết định số 13 về hỗ trợ kinh phí lắp thiết bị giám sát tàu cá cho ngư dân Hải Phòng

Điều 4: Hỗ trợ kinh phí thuê bao dịch vụ đối với hệ thống giám sát tàu cá

1. Hỗ trợ chủ tàu cá được hưởng hỗ trợ theo điều 3 Nghị quyết này kinh phí thuê bao dịch vụ hệ thống giám sát tàu cá kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; mức hỗ trợ không quá 03 triệu đồng/tàu/năm trong thời gian 03 năm (36 tháng).

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm có:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu)

b) Hóa đơn giá trị gia tăng thanh toán cước phí thuê bao (bản chính)

Điều 5: Trình tự và thủ tục hỗ trợ

1. Chủ tàu cá nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; nơi đăng ký địa chỉ kinh doanh đối với tổ chức. Trường hợp hồ sơ của chủ tàu cá chưa đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 hoặc Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn và đề nghị chủ tàu cá bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

2. Hàng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ tàu cá gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện để xem xét và thẩm định.

3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, lập danh sách chủ tàu cá điều kiện nhận tiền hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trường hợp chủ tàu cá không đáp ứng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, gửi ban nhân dân cấp xã, chủ tàu cá.

4. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp, thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.

Điều 6 Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được hội đồng nhân dân thành phố khóa XV kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 22/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

 

>>> Chú ý: Các chủ tàu chưa có thiết bị giám sát tàu cá hoặc có thắc mắc cần hỗ trợ về thiết bị vui lòng liên hệ 0775.225.222 để được giải đáp kịp thời. 

logo-dinh-vi-be(2).png

Công ty CP Thiết bị điện – Điện tử Bách Khoa
Trụ sở chính: Số 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hải An – Hải Phòng (Chân cầu vượt Big C)

Tổng đài: 1900.5555.13

Hotline: 0775.225.222

Website: https://dinhvibachkhoa.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/dinhvibachkhoa/

Định vị Bách Khoa – Hệ thống phân phối thiết bị giám sát tàu cá toàn quốc

 

Bài viết cùng chủ đề

CHÍNH THỨC: "HOÃN XỬ PHẠT 06 THÁNG VỚI XE CHƯA LẮP CAMERA NGHỊ ĐỊNH 10"

[THÔNG BÁO] CÔNG BỐ GIÁ DỊCH VỤ VỆ TINH

Hải Phòng: Yêu cầu lập danh sách phương tiện, lái xe vận tải nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chỉ thị Số: 49/CT-BNN-TCTS về tăng cường quản lý tàu cá

Đối tác - khách hàng